Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informujemy, że firma EWEXIM przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów powstałych w wyniku zawieranych z klientami umów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest firma EWEXIM z siedzibą w 42-400 Zawiercie, ul. Łamana 15 wpisaną do rejestru CIDG

 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 503162174, adresem e mail ewexim@ewexim.pl lub na adres do korespondencji: ul. Łamana 15,
  42-400 Zawiercie

 3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://sklep.ewexim.pl (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania na rzecz Klienta umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług przez Administratora (w tym dostawy, montażu, bieżącej odpowiedzi na pytania za pośrednictwem usługi e-mail), jak również dokonywania rozliczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);

 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • dostosowania sklepu internetowego do potrzeb klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj.:

  • marketingu działalności Administratora, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych;

  • otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera.

 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, a ponadto agentom rozliczeniowym i instytucjom płatniczym (PAYPRO S.A.), które, z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz przepisy prawa ją regulujące mogą być także Administratorami Pani/Pana danych osobowych.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

 • przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

 1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (ust. 4 powyżej) może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, w dowolnej formie, w szczególności przez wysyłanie e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane oraz zawarcia i wykonania umowy.

 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu